Sıkça Sorulan Sorular

Kimler başvurabilir?
Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;
İlköğretimin 5′ inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,
Yetişkinler 2′ nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
İlköğretimin ya da ortaöğretimin 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarından ayrılanlar,
İlkokulun 4’üncü sınıfını bitirenler,
Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvurabilirler.
Bir yıldan fazla süreli kamu görevi ile yurtdışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde yaş kaydı aranmaksızın başvurabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulu’na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?
Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir. Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri iletişim bilgileri için tıklayınız…

Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
– Adayın öğrenim durumuna göre ilkokul diploması, ilkokul kayıt belgesi, ikinci kademe okur yazarlık belgesi- yetiştirici ve tamamlayıcı temel Eğitim-B kurs belgesi (İlkokul diploması yerine geçer), öğrenim belgesi (tasdikname), denklik belgesi ve dışardan bitirme belgelerinden biri. (Belge asıl olacak ve belgede mutlaka mühür, belgenin tarih ve sayısı belirtilmiş olmalı.)
– Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası’ndan birine TC kimlik numarasına yatırılmış Yeni Kayıt Banka Dekontu.
– Bir adet vesikalık fotoğraf .

İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden Alınır.

Kayıt yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası’ndan birine T.C. kimlik numarası ile Kayıt Yenileme ücreti yatırılması yeterlidir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?
AÖO Web ana sayfasın da bulunan Kayıt ve Sınav Tarihlerine bakınız. Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde alınabilirler. Örneğin; 1. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar 2. dönemin sınavına katılabilirler, 2. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar, 3. dönem sınavlarına katılabilirler. Kayıt ve sınav tarihleri için tıklayınız…

Yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?
Öğrencilerimizin bulundukları sınıfta başarısız oldukları bir yada iki dersten, yılsonu başarı ortalaması ile sınıf geçebilme kriterlerini ve başarı puanının hesaplama yöntemini görmek için Tıklayınız…

Açık Öğretim Ortaokulu’na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?
Açık Öğretim Ortaokulu’na kesin kayıt işlemi yapılmış öğrencilerden:
İlk Okul Mezunu olanlar 6. Sınıftan
İlkokul 4. Sınıfı bitirenler 5. Sınıftan
İkinci Kademe okur-yazar belgesi olanlar, 6.Sınıftan İlkokul Mezunu Olup Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar, 7.Sınıftan (Kalafalık ve ustalık belgesini 17 Eylül 2012 Tarihinden önce alanlar için bu madde geçerlidir.)
Dışarıdan Bitirme Belgesi veya tasdikname belgesi olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan başlarlar.

Tutuklu veya hükümlüyüm Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden faydalanabilir miyim? Nasıl?
Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca her ceza ve tutuk evinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulu’nda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları ceza evinde gerçekleştirilir.

Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yararlanabilir miyim? Nasıl ?
Engelli vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimizin Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?
Açık Öğretim Ortaokulu’nun Yönetmeliğine göre; 1 yılda 3 sınav dönemi uygulaması ile her sınav sonunda bir üst sınıfa geçme kolaylığı getirildiğinden, o dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

Kayıt ücreti ödenir mi ve miktarı ne kadardır?
Öğrenci adayları her dönem için, öğretim materyalleri, sınav ve diğer hizmet giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak üzere o öğretim yılı için belirlenen ücrettir. Her yıl için belirlenen kayıt ücretleri yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında belirtilir.

Kimler kayıt ücreti ödemez?
1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?
İlkokul mezunu, ikinci kademe okur yazar belgesi olanlar ile, ortaokulun 1. sınıfından veya ilköğretim okullarının ya da ortaokulların 6. sınıfından ayrılmış olduğu halde ayrıca 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre düzenlenmiş Kalfalık , Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar Açık Öğretim Ortaokul, 6.sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokul’na devam ederler.

Esnaf ve Sanatkâr Odalarının verdiği belgeler geçerli değildir.

Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrıldım tekrar kayıt olmak İçin ne yapmalıyım?
Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamede ki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?
Kendinize an yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak T.C. Kimlik numaranızı güncelletmeniz gerekmektedir.

Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?
Sınav tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar kendinize en yakın iHalk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek ya da kendiniz kullanıcı adı ve şifrenizle adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.

Ders seçme işlemi nasıl yapılır?
Yönetmelik gereği yeni kayıt yapan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Aşağıda değişik konumda yer alan öğrencilerle ilgili örnek ders seçme işlemleri yer almaktadır.

Örnek 1:
6. sınıfa yeni başlamış bir öğrenci 6. sınıfın tamamından (Toplam 6 ders) ve 7. sınıftan seçtiği 4 dersten sınava girebilecektir. Bu öğrenci İlk sınavında 6. sınıftan 3 dersten 7. sınıftan da 2 dersten başarılı olsun. Kayıt yenilemesini yapan öğrenci için bir sonraki sınava gireceği dersler şu şekilde olacaktır. 6. sınıftan başarılamayan 3 ders, 7. sınıftan başarılamayan 2 ders ve 7. sınıftan seçilmemiş diğer 2 ders ayrıca 8. sınıftan seçeceği 4 ders şeklinde olacaktır.

Örnek 2 :
7. sınıfta kayıtlı bir öğrenci 6. sınıftan sorumlu 3 dersi var. Bu öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıftaki 3 dersten 7. sınıfın tamamından ve 8. sınıftan seçtiği 3 dersten sınava girebilecektir. ( bir dönemde en fazla 12 dersten sınava girilmektedir. Bu sebeple bu öğrenci 8. sınıftan 3 ders seçebilecektir.)

Örnek 3 :
6. Sınıfta kayıtlı bir öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıfın tamamı ve 7. sınıftan seçtiği dört dersten sınava girecektir. Sınavda 6. sınıfın Türkçe dersinden başarısız diğer girdiği tüm derslerden başarılı olsun , bu öğrenci bir sonraki kayıt yenilemede ders seçerken 6. sınıfından başaramadığı Türkçe dersi, 7. sınıftan geriye kalan 2 dersi ve 8. sınıftan seçtiği 4 dersi alarak sınavlara girebilir. Bu sınavlarda da yine 6. sınıftaki Türkçe başarısız diğer girdiği dersler başarılı olsun. Yine kayıt yenilerken 6. sınıftan başarısız Türkçe dersi ve 8. sınıftan geriye kalan 2 dersten sınava girilecektir. Bu sınav sonucunda 6. sınıf Türkçe başarısız 8. sınıf dersleri başarılı olsun. Bu durumda öğrenci 6. sınıftaki Türkçe dersini başarmadığı sürece mezun olamaz.

Kayıt yenilememi sürekli aynı HEM ya da MEM’den mi yaptırmalıyım?
Kendinize en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden kaydınızı yeniletebilirsiniz.

Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?
Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından takriben 1,5-2 ay sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerinden alabilirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Zorunlu Alanlar *

*